Wie zijn wij

Tan May Ing  is trainer en directeur van de Opleidingen EssentieCoaching.

“May Ing verzorgt trainingen in de opleidingen EssentieCoaching en LIFE. De begeleiding van May Ing kenmerkt zich door een zacht en dienend doch krachtig leiderschap. Zij werkt zorgvuldig vanuit stilte, respect en veiligheid. Zij verbindt EssentieCoaching® met de alledaagse praktijk in leven en organisaties en weet daarin eenvoudige en duidelijke taal te hanteren. Met liefde en een directe, heldere aanpak stelt ze mensen in staat om het inzicht te verkrijgen waardoor transformatie mogelijk wordt.

May Ing is sinds 1987 werkzaam als trainer, coach en begeleider bij organisatie ontwikkeling. Als kind groeide ze op tenmidden van het Buddhisme, Taoisme en Christendom. Naast haar opleiding psychologie is ze zich blijven ontwikkelen in verschillende scholen voor het begeleiden van mensen, zoals Herwaarderings-Counseling, Present Mindness, Transcultureel Leiderschap, Psychosynthese, Leiderschap/Communicatie opleidingen en Systeemdynamiek in organisaties.

Lenne Gieles  is grondlegster en trainer  van de opleiding EssentieCoaching®.

In 2011 verscheen haar boek ‘THUIS, een uitnodiging om te leven vanuit je oorsprong’. Lenne is een veelzijdig begeleidster die uit een breed scala stromingen tapt, van westerse psychologie tot oosterse wijsheid. Zij heeft door jarenlange ervaring een aantal modellen en werkwijzen ontwikkeld, die de basis vormen voor EssentieCoaching®. Lenne geeft op uitnodiging lezingen over haar werk en het gedachtegoed van EssentieCoaching®.

Lenne volgde opleidingen in o.a. Gestalt, Psychosynthese, Sensory awareness, Healing en stemwerk. Ze verdiepte zich in psychologie  en ook in Boeddhisme, mystiek en in de Advaita Vedanta.  Lenne’s kracht ligt vooral in het inspireren en in eenvoudig en werkbaar maken van diepgaande universele principes. Ze is een intuïtieve en heldere begeleidster, met een groot inlevingsvermogen.


Jan Ubels
 is trainer bij de opleiding EssentieCoaching® en LIFE.

Jan is  ontwikkelingsdeskundige en begeleider van veranderprocessen. Hij leefde en werkte in Afrika, het Midden Oosten en Azië. Daar leerde hij te luisteren, verbonden te zijn met de aarde en een weg te vinden in complexe situaties. Jan  heeft veel ervaring met professionele rollen in organisaties.

Jan deed de 3-jarige opleiding van het Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie (ITIP) en werd geraakt door het Sufisme en de wijsheid van Noord-Amerikaanse indianen. Naast en door zijn werken in vele culturen is Jan gefascineerd geraakt door de diepte van de menselijke ziel. Hij neemt de uitdaging aan om die te verbinden met het leven en werken in onze maatschappij.  In zijn begeleiden brengt Jan een stille aandacht.


Wilma van Leeuwen-Bikker is trainer bij de opleiding EssentieCoaching®.

Wilma begeleidt al meer dan 25 jaar groepen op diverse gebieden en van alle leeftijden. In 1996 rondde zij de opleiding af voor creatief therapeut drama, daarnaast volgde zij scholing op het gebied van therapie, coaching, toneel, lichaamswerk, dans en het werken met verhalen.

Steeds gaat het om verandering en beweging in zowel haar eigen leven als dat van degene die zij begeleidt. Werkelijk ervaren, creativiteit, humor en verbeelding zijn kernwoorden voor Wilma. In haar leven en werk is zij  respectvol, aandachtig en zorgvuldig.

Door haar levens- en werkervaring is Wilma in staat om mensen  vanuit de drukte en de beweging te laten stoppen. Zij geeft daarin het inzicht dat je ieder moment terug kan gaan naar je eigen stroom van het leven.


Roy Bijhouwer
is co-trainer bij de opleiding EssentieCoaching®.

Roy is opgeleid als architect en stedenbouwkundige en geeft mede leiding aan een ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur. Hij ontwerpt en begeleidt als supervisor planvormingsprocessen op het gebied van ruimtelijke ordening bij overheden en publiek private samenwerkingen. Roy coacht ontwerpers zowel inhoudelijk als procesmatig.

Hij volgde diverse retraites en trainingen onder meer bij Hans Korteweg en de stichting Art of Living. Sinds 2009 is Roy betrokken bij EssentieCoaching® eerst als deelnemer en later als begeleider. Door de werkwijze bij EssentieCoaching® heeft Roy zelf ervaren hoe blokkades en verkrampingen op kunnen lossen, waardoor hij het leven meer in zijn volheid ervaart. Hij heeft ontdekt dat hij een natuurlijke manier heeft van leiderschap en  begeleiden.  Hij combineert daarin zijn vormkracht met zorgvuldigheid en liefdevolle aandacht.

Hans Mollee is co-trainer bij de Opleiding EssentieCoaching® en LIFE. Hij is de duizendpoot en organisator rondom de opleidingen.

Hans heeft ervaring met leidinggeven in business organisaties en het coachen van ondernemers vanuit zijn bedrijfskundige achtergrond. Hij werkt vanuit menselijke betrokkenheid en gelijkwaardigheid. Daarbij maakt hij de kwaliteiten en innerlijke krachten van de mens zichtbaar. Naast leiderschap beoefent hij een natuurlijke manier van volgen en dragen. Zacht sturend en met humor. Zijn levenservaringen brachten hem op het pad van Raja Yoga, Sjamanisme en andere vormen van persoonlijke ontwikkeling.

Hij werkt als coach/counselor voornamelijk met ondernemers en leidinggevenden en daarnaast verzorgt hij meditatie- bijeenkomsten.

.

Esther Landa is co-trainer bij de opleiding EssentieCoaching

Esther is ondernemer, trainer en coach met een achtergrond in pedagogiek en ontwikkelingshulpverlening. Ze heeft jarenlange ervaring op het gebied van zelfontplooiing, bezieling en persoonlijke ontwikkeling. Met haar aanwezigheid geeft zij een liefdevolle bedding aan het proces en weet de essentie duidelijk te herkennen en gericht in te zetten. In haar rol van begeleider geeft ze vertrouwen en nodigt ze uit in het direct ervaren van wat je te verwerken hebt om de veiligheid van je eigen midden weer te kunnen ervaren.

Empathie, humor en speelsheid kenmerken haar persoonlijkheid. Met een sterk gevoel voor de juiste toon en intentie. Esther begeleidt spirituele reizen in Zuid Oost Azie.  Zij is moeder van twee kleine kinderen.

.

Jelle Kootstra is co-trainer bij LIFE

Jelle werkt als project- en procesmanager op het gebied van ruimtelijke inrichting. Hij werkt met name voor overheden aan diverse ruimtelijke opgaven, waarbij het betrekken van de omgeving altijd centraal staat. Daarnaast is hij opgeleid als mediator en actief als buurtbemiddelaar in zijn gemeente.

Sinds 2011 heeft hij verschillende trainingen van EssentieCoaching en LIFE gevolgd. Door EssentieCoaching heeft hij ervaren hoe belemmeringen in werk en leven kunnen worden weggenomen, waardoor hij zichtbaar aanwezig is. Op zijn werk neemt zijn effectiviteit daardoor toe.

..

Tijs Breuer is co-trainer bij EssentieCoaching en LIFE

Tijs heeft aandacht, energie en enthousiasme voor persoonlijke ontwikkeling en organisatieverandering. Hij is een inspirerende, integere en zakelijke interim manager met ruime ervaring bij de lokale overheid en non-profit sector. Hij stuurt niet alleen op een gezonde bedrijfsvoering, maar vooral op een open cultuur, samenwerking en het zelforganiserend vermogen. 

 De laatste jaren heeft hij zich ontwikkeld tot coach van leidinggevenden, bestuurders en beleidsmedewerkers. Daarbij richt hij zich op motivatie, drijfveren en persoonlijke effectiviteit. Hij is gecertificeerd als professional coach op Practitioner niveau bij ICM (opleiding geaccrediteerd door de NOBCO) en aangesloten bij het ST!R. Daarnaast volgde hij de opleidingen Essentie Coaching en LIFE.  Tijs ziet graag dat iedereen het beste uit zichzelf haalt, of je nu op zoek bent naar zingeving of naar een nieuwe carrierestap. Ook hecht hij er belang aan dat je lekker in je vel zit. Deze fysieke aanpak heeft hij zich eigen gemaakt door diverse opleidingen en cursussen op het gebied van lichaamswerk en massage. 
2014 - 2017 Copyright EssentieCoaching - Opleidingen voor professionals