Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Stichting EssentieCoaching streeft naar totale tevredenheid van al haar deelnemers. Toch kan het voorkomen dat  de deelnemer niet helemaal tevreden is. Heeft een deelnemer een klacht dan probeert hij / zij deze eerst met de trainer van EssentieCoaching op te lossen. Lukt dit niet dan kan hij / zij een klacht indienen bij de klachtencommissie van Stichting EssentieCoaching. De deelnemer stuurt de klacht schriftelijk naar de klachtencommissie.

De klacht omvat tenminste:

* naam en adres van de indiener

* datum van indiening

* omschrijving van de klacht

* de gronden van de klacht

Klachtencommissie

De klacht  wordt door  een onafhankelijke klachten commissie behandeld. De klachten commissie bestaat uit onafhankelijke leden die door de stichting EssentieCoaching is benoemd.

Verzending klachten De deelnemer stuurt zijn / haar klacht naar de klachten commissie van Stichting EssentieCoaching,  t.a.v. de heer J. de Vries. p/a Borgelerstraat 24, 7412XC Deventer

Vertrouwelijkheid klachten Stichting EssentieCoaching garandeert de deelnemer dat elke klacht zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de deelnemer  zal worden behandeld.

Termijnen uitspraak klachten De klacht zal door de klachten commissie zo mogelijk binnen vier werkweken na indiening van de klacht worden behandeld en afgerond. De klachten commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Duurt de behandeling langer dan vier weken dan zal de klachten commissie de deelnemer hiervan schriftelijk, met redenen omkleed, mededelen waarom er meer tijd voor een beslissing noodzakelijk is. Tevens zal een indicatie worden gegeven wanneer er een uitspraak te verwachten is.

Doelstelling van de klachtregeling

  1. Rechtdoen aan de individuele klager
  2. Het bevorderen van kwaliteit van de beroepsuitoefening door de bij de stichting aangesloten docenten.

Registratie Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.

 

2014 - 2017 Copyright EssentieCoaching - Opleidingen voor professionals