De smaak van vrijheid 2

Ik kijk terug op onze Essentiemiddag van een paar weken geleden.
Een mooie dag om in verbinding met elkaar te zijn en een mooi moment om stil te staan bij wat vrijheid voor ons betekent.

Vrijheid als universele waarde
Vrijheid is een universele waarde. Wereldwijd. En altijd al belangrijk geweest.
Misschien denken we vrijer te zijn met meer geld of privileges. De mate van vrijheid die we hebben om zelf ons werk in te delen. De mate van vrijheid die we in onze relaties en met onze partner ervaren. Hoe vrij we onze kinderen laten in de opvoeding. Allemaal thema’s die aan vrijheid zijn gerelateerd en vrijheid heeft ook voor iedereen een andere betekenis.

Een oefening
We begonnen de bijeenkomst met te voelen wat er allemaal bij je opkomt bij het begrip vrijheid, als je het woord vrijheid tot je door laat dringen. Het hielp mij om de steekwoorden op te schrijven die kwamen bovendrijven. Een soort van mindmap waarin ik steeds meer tot de kern kwam van wat belangrijk voor mij is om mij vrij te voelen. De volgende vragen hielpen daarbij:
Wat is vrijheid voor mij? Wanneer ben ik echt vrij? Wat zou er nodig zijn om mij in mijn leven meer vrij te voelen? Waar in mijn lijf kan ik vrijheid voelen. Waar voel ik dat niet? Hoe voelt mijn lijf als ik mij helemaal vrij zou voelen?

Kun je bij deze vragen al voelen dat je al snel een sprongetje maakt naar binnen? Naar een plek waar vrijheid misschien helemaal niet zoveel voorwaarden heeft, behalve de mate waarin je het zelf toe kunt laten en toe-eigenen?

Viktor Frankl
Op de Essentiedag werd een inspirerend verhaal verteld over Viktor Frankl. Een Joodse Psychiater die de Holocaust heeft overleefd en die, ook al was hij opgesloten in een concentratiekamp, innerlijke vrijheid heeft ervaren. Hij schrijft: “Forces beyond your control can take away everything you possess except one thing; your Freedom to choose how you will respond to the situation. You cannot control what happens to you in life, but you can always control what you feel and do about what happens to you.”

Vast in je denken
Het raakte mij. Want hoe vaak laten we ons in het dagelijkse leven niet beïnvloeden door onze situaties of laten we ons overspoelen door onze emoties en de emoties van anderen? De stress die we voelen vanwege de veelheid van omstandigheden die soms maar moeilijk te overzien of hanteren zijn. Alles kan zo op je afkomen dat het voelt alsof we gevangen zitten in een wereld van actie en reactie. Zelfs met de mensen die we lief hebben is het soms zo moeilijk om alles wat ons raakt direct te ervaren en dit te laten zijn alvorens we reageren .

Als ik dit gevoel toelaat dan voel ik de spanning om mijn hart. Zelfs nu ik dit schrijf. Mijn hoofd, mijn denken en daarop handelen, creëert spanning. Soms gezonde spanning, maar vaak spanning die ervoor zorgt dat ik niet helemaal aanwezig kan zijn in het huidige moment. Drukte. Irritatie. Ik voel me gevangen in mijn hoofd en voel geen bodem meer.
Dit is voor mij, het diepste besef van niet-vrij zijn op deze laag van mijn bewustzijn.

Vrij
Met mijn aandacht bij mijn hart en mijn ademhaling komt er weer ruimte om stiller te worden voel ik….hier zit de sleutel voor mij.
Ik richt mij helemaal op mijn hart en vooral de ruimte eromheen. Voel mij rustig worden. Kalm. Aanwezig. Ik zak als het ware een paar laagjes dieper in ‘mijn wezen’ waar ik kan voelen wie ik echt ben. Verbonden met mijn oorsprong. Vanuit liefde observeer ik de buitenwereld waarmee ik helemaal verbonden ben. Er ontstaat zoveel ruimte. Alsof alle moleculen meer ruimte hebben gekregen. Ruimte tussen actie en reactie waarin ik kan kiezen om vanuit liefde en verbondenheid te reageren. In deze staat van zijn voel ik mij vrij. En tegelijk voel ik dat de acties die voortkomen uit deze staat, dienend zijn aan mijzelf én aan het groter geheel. Ik ben vrij.

Wat betekent vrijheid voor jou?
Voel jij je vrij? Kun je vrijheid ervaren, voelen? Waarin voel je je vrij en waarin niet? Is dit in je gedachten? In je lijf? Of gaat vrijheid voor jou juist over de context? Over zelf kiezen met wie je om gaat? Over je vrij uit kunnen spreken in een vergadering of naar een familielid toe? Hoe zou jij jezelf meer vrij kunnen voelen? Welke zorg heeft jouw ervaring van vrijheid nodig?

Kun je ervaren dat je, verbonden met jouw oorsprong, voorbij aan alle identificaties, vrij bent?

Esther Landa

Esther is co-trainer bij de opleiding EssentieCoaching® en schrijft regelmatig in onze blog over thema’s uit de opleiding, in relatie tot haar eigen leven.

De Smaak van Vrijheid

Vrijheid is voor mij persoonlijk een belangrijk thema. Hoewel dit een universele waarde is en iedereen over de hele wereld verlangt naar vrijheid, is dit niet zomaar automatisch aanwezig. Ik heb door EssentieCoaching geleerd dat vrijheid meer betekenis krijgt in het evenwicht met verantwoordelijkheid. Daarvan bewust worden vergroot mijn innerlijke vrijheid en zelfliefde.

 

Onvrij
Vanaf mijn geboorte tot nu heb ik op allerlei mogelijke manieren onvrijheid ervaren. Ik heb onderdrukking ervaren, waarin anderen bepaalden dat ik niet goed was zoals ik ben.

Ik ervaar onvrijheid soms in de buitenwereld en soms van binnen. Geboren als een chinees meisje ondervond ik onderdrukking op grond van etniciteit. Niet vrij en blij mezelf mogen zijn. Anderen bepaalden dat dat niet goed was. In mijn gezin van herkomst ervoer ik impliciete regels hoe ik hoorde te zijn. Veel onvrijheden. Aangepast. Niet te luid praten, de anderen voor laten gaan, niet te veel risico’s nemen, heel erg mijn best doen en flink zijn. Om maar een paar voorbeelden te noemen.

Binnen in mijzelf werd het toen ik opgroeide mijn overtuiging dat ik niet goed genoeg was. Mijn zijn werd gekoppeld aan mijn best doen, waardoor de onvrijheid van buitenaf, binnen in mij werd vastgelegd.

Vrijheid volgens EssentieCoaching
Ik leerde bij EssentieCoaching om een onderscheid te maken tussen mijn vastgelegde patronen in denken, voelen en willen. Ik leerde dat dit nodig is om te overleven en om dingen in mijn leven te fiksen. Ik leerde daarnaast vooral ook om de essentie in mijzelf te ervaren. Om te zijn vanuit wie ik in wezen ben. En ik kom tot ontdekking dat mijn ziel, mijn zijn vrij is. Ik ontdekte dat Innerlijke vrijheid altijd beschikbaar is. Dit te ervaren geeft een oneindige ruimte; ruimte om te kiezen, risico’s te nemen en doelen te bereiken.

Wat ik zelf leerde over vrijheid
In mijn leven leerde ik ook dat dingen niet los staan van elkaar. Mijn manifesterende kant staat niet los van mijn gevoelige en ontvankelijke kant. Ik ben soms naar buiten gericht en soms naar binnen gericht. Ik leerde dit tegelijkertijd te ervaren. Bij mezelf in mijn centrum te blijven en me tegelijkertijd te verbinden met een ander.

Zo leerde ik ook dat vrijheid meer betekenis kreeg als het verbonden is met verantwoordelijkheid. Het heeft mij geraakt dat Robert Quinn, een managementexpert uit de VS heeft gezegd dat in Amerika aan de westkust een verantwoordelijkheidsbeeld zou moeten komen, naast de Vrijheidsbeeld aan de oostkust van Amerika.

In mijn wezen leer ik nu dat ik vrij ben en tegelijkertijd verantwoordelijkheid kan nemen. Dat geeft mij een innerlijk evenwicht. Vanuit dit bewustzijn en de verbinding met mijn essentie sta ik in verbinding met anderen, mijn omgeving en de wereld. Ik leer om me ervan bewust te zijn dat iedereen gelijk is en dezelfde levensrechten heeft.

Onbalans
De keren in mijn leven dat ik alleen kies voor de ene kant zonder bewust te zijn van de andere, brengt het in mijzelf een onbalans. Zoveel jaren verantwoordelijkheid nemen voor werk en familie brengt mijn lichaam en mijn zijn uit balans. Ik raakte burned-out. Alleen vrij willen zijn zonder bewust te zijn van verantwoordelijkheid herinner ik me toen we studenten waren en we vanuit onze visie en beïnvloed door ideologieën over vrijheid van toen, besloten te stoppen met onze universitaire studie. We voelden ons vrij en solidair met de werkende klasse. Wat heeft dat mij daarna vele jaren in onbalans gebracht. Totdat ik weer mijn eigen spoor vond.

Zelfliefde
Bewustzijn van vrijheid en verantwoordelijkheid tegelijkertijd doe ik nu uit zelfliefde en in verbinding met mijn omgeving waar ik ook om geef. Deze zelfliefde geeft mij de vrijheid en verantwoordelijk om eerst te kiezen voor mijzelf. En de keuze om te zijn wie ik ben. De verantwoordelijkheid en de vrijheid om de wereld te schenken wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil. De vrijheid om te leven, te genieten, plezier te hebben. Te leven in plaats van te overleven.

Leven
Er is veel gebeurd in ieders leven met iemands vrijheid. Vastgelegde denkpatronen, normen hoe je hoort te zijn en hoe je hoort te handelen. Onvrijheid door verschillende vormen van onderdrukking. De omgeving waarin je bent opgegroeid heeft daar veel invloed op gehad.

Ook met de verantwoordelijkheid is veel gebeurd. Teveel verantwoordelijkheid op je schouders genomen. Voor de situatie in je huis van herkomst. Veel verantwoordelijkheid genomen voor een van je ouders, of een van je zusters of broers. Of moeten overleven in de omstandigheden waarin jouw familie in terecht is gekomen. In een gezin opgroeien waar het onveilig is. Altijd alert moeten zijn. Altijd klaar staan met een oplossing. Waardoor je in het nu verantwoordelijkheid neemt voor alles en iedereen op je werk en thuis. Verantwoordelijkheid nemen is dan een moeten. Ik moet deze verantwoordelijkheid nemen, want wie doet het anders?

Laten we vrij zijn
Laten we vrij zijn, door ons te bevrijden van het nu door onszelf opgelegde moeten en niet mogen.

Zelf vrij zijn maakt tegelijkertijd dat je anderen ook vrij kunt laten in liefde. Ultieme vrijheid van de ziel maak je in jezelf waar, ongeacht de omstandigheden in de buitenwereld.

Bevrijding heeft plaatsgevonden als je kunt ervaren dat het goed is wat het ook is. Je blijft innerlijk vrij en verbonden met de kern van je ziel in het ervaren van de stilte die je bent en in het direct ervaren van wat er is.

May Ing Tan

 

Lief zijn voor jezelf.

Ik geef vrienden vaak de raad lief te zijn voor zichzelf en dat is dan ook een leerweg die ik zelf al enkele jaren bewust probeer af te leggen. Maar wat betekent lief zijn voor jezelf?

In ieder geval hield het voor mij in dat ik leerde te stoppen om mezelf af te wijzen wanneer ik afwijzing in de buitenwereld ervaar. Het betekent dat ik zachter probeer te zijn in mijn oordelen over mezelf over niet goed genoeg, niet mooi genoeg, niet succesvol genoeg, niet slank genoeg, niet fit genoeg en niet ZEN genoeg. Dat ik leerde om mezelf als goed genoeg te ervaren…Compassie te hebben met mijn onzekerheden…en mezelf af te vragen wat mijn behoefte was onder het oordeel over mijzelf waarmee ik mezelf kleineerde.

Hierdoor merkte ik dat ik  behoorlijk hard ben voor mezelf. Waar ik vol compassie en liefde de ander bleef zien als volmaakt en licht en hun strubbelingen als behoefte aan heling, kon ik mijn eigen worsteling echt flink links laten liggen en stak ik als ik het moeilijk had liever mijn kop in het zand.

Tijdens de Opleiding EssentieCoaching® heb ik écht geleerd om te zijn met wat kwetsend of pijnlijk is. Om aanwezig te blijven bij mijn eigen emotionele en fysieke reactie en daar ruimte voor maken in plaats van mij ervoor af te sluiten. Met zachte aandacht voor mijzelf kon ik ervaren dat iets mij diep raakte…
En deze liefdevolle aandacht is dan precies het veld wat nodig is om weer tot heling en heelheid te komen. Een veilige bedding waarin je je thuis weet. Bij jezelf.

Misschien is  het wel het moeilijkste dat er is, om niets te doen en liefdevol aanwezig te zijn bij je ervaring van pijn. Mijn eerste reactie is vaak verweer door de tegenaanval aan te gaan, afweer door mij te de identificeren en ‘boven’ de ervaring te gaan staan, afleiding te zoeken of mijzelf te verdoven tegen de pijn door bijvoorbeeld troost te zoeken in een glaasje wijn of chocolade.
Maar wat gebeurt er als je niets doet en gewoon stil en aanwezig blijft?
Het wonderbaarlijke is dan dat de pijn niet stagneert en geen verhaal op zich wordt maar dat zich een beweging voor doet. Een natuurlijke beweging die vanzelf lijkt te gaan. Je pijn wordt zichtbaar en voelbaar, kan zich uiten, laat zich zien. Dat is dan wellicht de sleutel. Dat de heling van pijn begint bij gezien, gehoord, gevoeld mogen worden. Door de emotie in beweging te laten komen lost de pijn uiteindelijk op en kan er weer ruimte ontstaan voor je natuurlijke staat van zijn. Je licht komt weer tussen de wolken vandaan. Want in essentie zijn we licht en ongeschonden.  Volmaakt en zonder ‘krasjes’. Misschien zijn die krasjes alleen maar te lang vast gehouden pijn en wordt het ook voor mij weer eens tijd om vaker liefdevol stil te staan bij de signalen van die pijn die gevoeld en gehoord wil worden om weer ruimte te maken voor mijn licht.

Een uitnodiging dus aan mijn vrienden én mijzelf om lief te zijn voor jezelf.

 

Esther Landa, 21 april 2016

Vijftig jaar in Nederland. 

Ik ben ooit uit mijn geboorteland Indonesië gevlucht van de genocide in 1965. Met één koffer in de hand. We lieten alles achter alsof we op vakantie gingen. We namen van niemand afscheid, want niemand mocht weten dat we het land gingen verlaten. Belangrijke foto’s werden uit de albums gehaald, mijn lievelingspop mocht thuis blijven. Wij gingen met een vliegtuig, heel luxe. Mijn ouders konden in ruil voor huis en inboedel een ticket voor ons kopen.

Daar denk ik de afgelopen tijd aan, want vandaag, op 10 maart is het precies 50 jaar geleden. En er komt bij mij een inzicht als een heldere boodschap om op een andere manier te kijken naar mijzelf en alle mensen die nu aan het vluchten zijn.

Ik was 12 toen ik na vele omzwervingen uiteindelijk in Nederland terecht kwam. Ik voel dankbaarheid voor alle kansen die ik heb gekregen. Ik heb vrijheid leren kennen en ik heb me mogen ontplooien tot degene die ik nu ben. Ik heb hier mijn kinderen gekregen en zij hebben hier een thuis gevonden. Ik heb mooie ontmoetingen  en vriendschappen gekregen. Ik ervaar dat het leven hier goed voor mij is.

Er is ook een andere kant van het verhaal waar ik de laatste tijd mee bezig ben. Stel je eens voor dat ik hier niet was geweest. In de 50 jaar dat ik hier woon heb ik 44 jaar getracht zinvol bij te dragen aan onze maatschappij. Aan duizenden mensen heb ik in de afgelopen jaren op de één of andere manier mijn diensten geboden. In het begin deed ik mijn uiterste best om daarmee mijn aanwezigheid te legitimeren. Later besefte ik dat het niet meer nodig was, want wat ik te bieden heb zijn mijn unieke kwaliteiten en mijn aanwezigheid. Mijn vluchtelingen achtergrond is altijd een bron van inzicht en inspiratie geweest. In mijn werk weet ik bijvoorbeeld wat veiligheid betekent of een ander welkom heten. Wat het betekent om er te mogen zijn zoals je bent. Hoe meer ik verbonden ben met mijn unieke zijn en daar vanuit geef, hoe meer ik mensen kan helpen en stimuleren in hun groei.

Stel je toch eens voor dat ik hier niet was gekomen? Dat er niet een lieve vrouw uit Amsterdam was die garant stond voor ons verblijf? Natuurlijk ben ik vervangbaar en waren er andere mensen geweest, die hetzelfde werk hebben kunnen doen, zoals ik heb gedaan. Maar zoals iedereen uniek is en onmisbaar, mensen die mij hebben mee gemaakt hadden mij toch niet willen missen?

Het inzicht wat ik kreeg kwam omdat ik ging omdenken over mijzelf. Ik wil mijn ervaring delen en zo een bijdrage leveren in de problematiek rond vluchtelingen anno 2016. Het is tijd dat ik me uitspreek. Tegelijk ben ik ook realistisch genoeg om te beseffen dat dit niet dé oplossing is voor het grote probleem. Wat ik bied is een andere perspectief. Want laten we de vluchtelingen eens niet als een groep vluchtelingen zien, maar als een groep met individuen , zoals jij en ik. Elk mens met kwaliteiten en potenties. Ieder een uniek persoon die een zinvolle bijdrage wil leveren, die we nu en over een aantal jaren nodig kunnen hebben. En laten we beseffen welke kwaliteiten en mogelijkheden we over 50 jaar zouden missen als deze persoon er niet was geweest.

Ik vind het spannend om mijzelf als voorbeeld te nemen. Bij het schrijven voel ik me verbonden met alle anderen die hetzelfde hebben mee gemaakt en met alle mensen die me hebben ontvangen. Misschien dat door mijn geschiedenis we ook bewust worden van de kansen die onze gasten ons kunnen bieden. Als we gastvrij zijn en deze nieuwe mensen een kans geven ook zinvol bij te dragen aan onze maatschappij.

Niemand wil huis en haard verlaten. Niemand die op een erbarmelijke manier vlucht komt hier om te profiteren. Iemand, die de moed heeft om alles wat hij of zij heeft achter te laten, doet dit om een nieuw bestaan op te bouwen en daarmee bij te dragen aan zichzelf en ieder ander in zijn of haar omgeving.
Tan May Ing, maart 2016

Als de schoen niet meer past…

Vandaag nam ik afscheid van een groep bijzondere lieve vrouwen waarmee ik de afgelopen zeven jaar heb samengewerkt. Ik nam afscheid van mijn bedrijf; een goedlopend integer bedrijf waar ik hard voor heb gewerkt, mijn ziel en zaligheid in heb gestopt, wat me financiële ruimte en voldoening als zelfstandig ondernemer heeft gegeven, maar ook een bedrijf dat me een hoop stress en energie heeft gekost.

Ik voelde me al lang niet meer op mijn plek in dit bedrijf. Eigenlijk begon ik na mijn eerste zwangerschap te merken dat het me meer moeite kostte dan dat het voedde en blij maakte. Ik werkte hard en veel en bevond me steeds vaker op dat randje van burn-out. Ik kan veel hebben, dat wel, maar de voortdurende ervaring van spanning en stress maakte dat ik de balans kwijt was. De balans tussen wat het oplevert en wat ik erin stop. Dat had veel te maken met mijn eigen houding ten opzichte van dit werk. Ik voelde me vaak te verantwoordelijk, deed meer dan nodig was en reisde vaker naar de zaak dan van me gevraagd werd.

De keuze om te stoppen had ik al honderd keer gemaakt, maar het iedere keer niet uitgevoerd. Ik was gehecht geraakt aan wat ik had opgebouwd. En met elk voornemen om te stoppen onttrok ik mijzelf nog meer aan het bedrijf en aan de voldoening die het gaf. Ik wilde niet meer.

De wil is een krachtig iets. Iets niet willen is een sterk verzet tegen iets dat er is. Het geeft je een soort tunnelvisie en beklemming. Stagnatie. Iets willen is dan eigenlijk je verbinden met iets dat er nog niet is of je te verbinden met wat er is, maar waarmee je je nog niet verbonden had. Het begon pas weer te stromen toen ik me weer begon te verbinden met mijn passie en wat ik echt wil in het leven nu.

Een belangrijke stap en katalysator was het verdiepingsjaar van de opleiding EssentieCoaching®. Tijdens die opleiding voelde ik weer heel sterk hoe graag ik werk als coach en trainer. In verbinding met mijzelf en andere mensen. Werken op zijns-niveau. Een oude diepe wens om ook docent te worden voor deze waardevolle opleiding werd aangewakkerd en voor het einde van de opleiding werd ik uitgenodigd in het team als co-trainer.

Ik maakte ruimte om te luisteren naar het gefluister van mijn eigen behoeftes en verlangens. Ik begon te zoeken naar kopers voor mijn bedrijf. Ik voelde dat NU de tijd was gekomen om los te laten en in vertrouwen en openheid een nieuwe toekomst aan te gaan. Aan het einde van het jaar vond ik een integere passende partij om het bedrijf aan over te dragen. Iemand die met liefde en passie ondernam, zoals ik ooit was begonnen. Tegelijkertijd besloot ik om eindelijk mijn droom in vervulling te doen gaan door een Essentiereis naar Noord Thailand te organiseren twee maanden later. Binnen vier weken hadden zich 4 deelnemers aangemeld en op het laatste moment ging er nog een deelnemer mee.

Intussen kwam ik erachter dat ik zwanger was van mijn tweede kindje. Het tweede kindje waar ik lang naar had verlangd en dat nu mocht komen. Alles viel samen en tegelijk in een stroomversnelling te komen. Maar het voelde geen moment als teveel. Eerder als een natuurlijke gang van zaken waarbinnen ik me in mijn natuurlijke staat van zijn als rustpunt begaf.

De Essentiereis was als een initiatie en een belofte voor de toekomst. Hier heb ik mijn volledige potentie in een stil vertrouwen, diepe rust en weten kunnen ervaren. Dit is mijn pad. Een pad van steeds weer opnieuw mijn pad vinden tot ik het niet meer verlies. De afstemming met mijn Ziel met de Wil als belangrijke sleutel. Het pad van moeiteloosheid, want voor niets van mijn belevenissen van het afgelopen halve jaar heb ik moeite ervaren. Ik stopte met moeite doen en het kwam naar me toe. Zo heb ik het ervaren.

Wat heeft me al die jaren weerhouden heb ik mij afgevraagd… Dat waren de gedachten die ik opwierp en de controle die ik vast probeerde te houden. Onbewuste patronen waardoor ik schoenen aanhield die al lang niet meer pasten. Ik heb ze uitgedaan en loop nu een tijdje blootsvoets…

Door: Esther Landa

Eruit klimmen

Ik vermoed dat iedereen wel periodes kent waar je ‘Het’ kwijt bent; een periode waarin je last hebt van jezelf, je tegenstrijdige geest, je gekwetstheid, je oververmoeidheid. Zo’n periode kan soms zo lang duren dat de wanhoop toestaat. Wanneer je het aangaat met jezelf, merk je dat ook hier weer een nieuw inzicht en een nieuwe levensimpuls in schuilgaat. Het dringt zich in je op via onlustgevoelens, via onrust, strijd en klachten in je lichaam. Meestal zijn het je directe relaties die je zo uit je comfortzone weghalen. Vriendschap en liefde schudden je wakker en spiegelen je heel precies in hoeverre je nog af staat van liefde. Het sjoemelen, zwijgen, vermijden van contact en jezelf beter voordoen lijkt extra op te vallen in je relaties. Die nodigen je uit tot echtheid, nabijheid en waarheid. Wanneer je relaties in dienst staan van het wederzijds aangaan van bewustzijn zullen de vermijdingspatronen duidelijk worden en word je uitgenodigd tot echtheid en het verzachten van je hart.

Annieke die in een scheiding zit verwoordt het zo:

In de stilte lost eindelijk de frustratie en de boosheid op waar ik deze zomer in heb vast gezeten. Ze komt als een diepe zucht van letterlijke verlichting in me. Alles stopt – alle boze woorden en gedachten die ik nog in me heb – ze zijn niets. Er is geen gelijk, er is geluk en dat ga ik zelf weer opduiken vanuit mijzelf. Alle gedoe rond relatie – wel of niet – laat los en ik geef me over. Wat een opluchting na alle strijd, gekwetstheid en pijn. Oké, ik ga deze les weer tot me nemen en mezelf weer in de juiste baan brengen, namelijk naar mijzelf toe. Nu ben ik gelukkig weer voelend en open en bereid om nog dieper in mezelf toe te staan wat echt is. Gek genoeg voel ik me nu vol liefde. Ik zie nu duidelijk voor me wat ik wil: zo wil ik zijn.

Annieke laat zien dat ze in de terugkeer naar zichzelf de liefde in haar hart weer kan voelen. Deze zelf-liefde kun je met of zonder relatie ervaren, het is de grondstof van het universum, het is wat je zelf bent. Deze universele liefde voelt aan als een zachte gouden mist die alles in zich opneemt en omhult met glans en levendigheid, overal in doordringend. Het terugvinden van je aandacht naar je stille binnenwereld is heel radicaal: letterlijk wortel je jezelf door bewust terug te keren in je eigen bestaansgrond. Wat een geluk!

Door: Lenne Gieles

De angst om te voelen

Inmiddels is het alweer flink wat jaren geleden dat ik mij had ingeschreven voor de opleiding EssentieCoaching die verdieping en verbreding aan mijn werk zou moeten bieden.

De eerste dag zat ik vol verwachting in de kring met pen en papier op schoot om alle informatie zo goed mogelijk tot mij te nemen en vast te houden.

De trainer stelde een rondje voor waarbij je je naam in de groep vertelde maar ook wat je doel van de opleiding was en hoe het nu met je ging. Dat laatste bleek bij sommige deelnemers flink wat los te maken. Er werd nogal wat pijn gedeeld. Scheiding, kinderen niet mogen zien, baan kwijt, problemen met kinderen. Veel tranen. En de trainer vroeg telkens om even stil te staan bij de pijn. Om niet te herstellen maar bij het gevoel te blijven.

Er ging een schok door me heen. Voelen! Bij de pijn blijven. Het zweet brak me uit. Mijn hart klopte in mijn keel.

In mijn leven was wel het een en ander aan pijnlijke gebeurtenissen voorbij gekomen. Ik had erom gerouwd, het verdriet gevoeld en pijn doorstaan. Dat moest genoeg zijn. Wat er nog resteerde kon wat mij betreft blijven zitten in de hoop dat het vanzelf zou oplossen of verdampen.

Maar nu het erop leek dat ik weer terug moest naar mijn gevoel maakte een lichte paniek zich van mij meester. Angst dat ik mijn resterende emoties niet meer onder controle zou hebben, dat ik ze als een vulkaanuitbarsting uit zou spuwen en ik deze lavastroom voor een hele lange tijd niet meer zou kunnen stoppen. Dat men mij raar zou vinden. Of, misschien nog erger, een watje. Dat ik niet meer voor vol zou worden aangezien. Dat ik zou worden verguisd. Dat ik zou omvallen en niet meer overeind zou kunnen komen. Kortom, ik had het gevoel dat mijn leven nooit meer hetzelfde zou zijn en dat ik als een schlemielig kasplantje verder zou moeten.

Maar er was geen weg terug. Hiervoor had ik mij opgegeven. Dit was kennelijk mijn pad.

En er was toch ook een lichtpuntje: bij de deelnemers die zich in vol vertrouwen hadden overgegeven aan hun pijnlijke gevoelens was te zien dat er rust en ruimte ontstond. Blijheid zelfs. Na zo’n sessie van ‘direct ervaren’ zoals het werd genoemd, was de transformatie voor iedereen duidelijk zichtbaar en voelbaar.

Natuurlijk had ik het gevoel dat mijn emoties heftiger en intenser waren dan bij de andere deelnmers en dat het bij mij niet zo’n mooi resultaat zou hebben. Dus het heeft nog even geduurd voordat ik mijn pijn durfde te delen. Het hielp mij dat er niets hoefde. Dat er niet aan mij werd getrokken en geduwd om naar de pijn te gaan. Dat eenieder zijn grenzen werden gerespecteerd.

En toen ik mij er beetje bij beetje aan durfde over te geven brak de hemel open. De pijn was kort en intens maar daarna viel er een enorme last van mijn schouders. Ik kreeg veel meer ruimte om echt te leven. Om echt te genieten. Geen kramp meer wanneer ik werd geraakt door iets wat mijn sluimerende emoties triggerde. En niemand vond mij raar. Er was zelfs nog meer verbinding, een beter contact.

Mijn leven is daarna nooit meer hetzelfde geweest. Maar ik ben niet kleiner geworden. Integendeel: ik voel mij sindsdien groter, krachtiger, energieker, steviger en ruimer.

Nu kan ik echt zeggen dat ik Leef.

Veel mensen blijken angst te hebben om te voelen. Uit eigen ervaring kan ik nu zeggen dat het de moeite waard is om even door die angst te breken. Echt, het is bij lange na niet zo erg als de angst je doet geloven. Het duurt maar even en daarna kun je voluit en vrij genieten van je leven. Doen!

Goede werkers zijn geen professionals.

Zo zegt Andries Baart bij de presentatie van zijn Presentietheorie. Deze theorie wordt al jaren gretig toegepast binnen de Zorgsector, bij de Jeugdzorg en het Gevangeniswezen.

Ik ben getroffen door een overeenkomst van de presentietheorie en EssentieCoaching®. De eerste werkzaamheid in het begeleiden, in het leiding geven, naast professional te zijn, is persoonlijke aanwezigheid. Tijdens de opleiding en in sommige workshops doen we verschillende oefeningen om het effect van aanwezigheid te ervaren.

Bij de Presentietheorie zegt Andries Baart hetzelfde met andere woorden: ‘zorg dat je bij een ander bent. Wat je doet voor een ander is gebaseerd op de relatie die je met de ander hebt. In afstemming op de ander komt het tot stand. Als je met iemand bent, kan je er voor iemand zijn. Kom dichtbij de ander’. Hij geeft vele voorbeelden van hoe het werkt als dit wordt toegepast. Ook in schrijnende situaties waar de professional niet verder komt.

Dat is wat we bij EssentieCoaching® zeggen. Wees persoonlijk aanwezig als eerste stap in begeleiderschap. Ook wij ervaren de vérstrekkende gevolg van aanwezigheid: grote veranderingen in iemands leven. Deze zo eenvoudig lijkende theorie is in de praktijk niet gemakkelijk, want wat betekent aanwezig zijn? Wanneer ben ik aanwezig? Dit is mogelijk als we als persoon in verbinding zijn met onze ziel en de laag van oorsprong. Wanneer mijn denken met voelen verbonden is. Wanneer ik opensta voor de ander en de situatie waar de ander is. Aanwezig zijn is dus niet alleen niets doen, maar actief er zijn.

De juiste spanning

De juiste spanning

Lenne Gieles

Let it settle itself dear….

Charlotte Selver

 

Toen ik 25 jaar geleden dit werk begon was er een deelnemer in de cursus ‘Intuïtie, je eigen wijze’ die me vroeg: “Wat doen we hier eigenlijk, we zijn alleen maar diep aan het ontspannen”. Ik had toen nog niet de ervaring van nu dat het, net als bij een snaarinstrument, in essentie gaat om de juiste spanning. Als de snaar te slap is bungelt de snaar en komt er geen toon; te strak kan de snaar knappen, is de toon uit balans en te hoog. Later toen ik een Ierse harp leerde bespelen merkte ik dat – wilde ik kunnen beginnen – dagelijks alle snaren opnieuw gestemd moesten worden. Zo kun je ons systeem vergelijken met een klinkend instrument waarvan de snaren heel precies op elkaar zijn afgestemd: niet te strak en niet te los. De harp leerde me om mijn eigen systeem beter te gaan beluisteren en mijn ‘snaar’ precies gestemd te houden. Ik voelde dat als een belangrijke fase die me leerde precies op het scherp van de snede te leven: de juiste inspanning in ontspanning en openheid. Of, zoals Zen leert: Niet-doen terwijl je doet. Het woord ‘stemming’ drukt letterlijk uit dat ook je gevoelsleven nauw samenhangt met het ‘stemmen’ van jezelf: te strak ervaar je sterke concentratie van kracht die kan leiden tot hardheid en agressie. Te los komt er een veelheid aan indrukken bij je binnen en kan er depressie, te grote kwetsbaarheid, angst en een gevoel van machteloosheid ontstaan. Het juiste midden geeft direct een andere stemming. Je ervaart dan een lichtheid en zachte kracht waarbij je zowel helderheid als diepte ervaart. Een mannelijke deelnemer aan de training verwoordt het zo:

Ik besef dat ik meestal te slap ben, te afwachtend, afhankelijk ook. Ik geef daarmee het initiatief uit handen en ben niet scherp genoeg op mijn werk. Nu span ik mezelf letterlijk iets aan en dan voel ik me direct vitaler en beter in staat om leiding te geven Ook in mijn relatie begin ik de irritaties van mijn vrouw te begrijpen. Ik neem nu ook in ons gezin mijn verantwoordelijkheid zodat zij haar ontvankelijke kant meer kan inzetten. Ik zie haar vrolijker en meer tevreden worden.

De juiste spankracht heeft dus – net als bij een snaar – wel degelijk nut: het brengt je steviger in de materie. Ieder mens heeft die weg af te leggen van in zijn lichaam komen en binnen die beperking ontdekken dat je meer bent dan deze vorm. In die zin zijn aangespannen spieren nuttig: ze helpen je om in de vormwereld binnen te gaan. Je voelt je er krachtig door. Als je bijvoorbeeld je grens duidelijk aangeeft geeft dat je energie en voel je je eigen energie als duidelijk, krachtig en recht. Onnodige en onbewuste